Vnitřní práce

METODY KTERÉ NA CESTĚ POMÁHAJÍ

Práce s vědomím a nevědomím - Osobnostní rozvoj

Mindfulness

Individuální i skupinové provádění. 

Všímavá pozornost

VNÍMÁNÍ

Jakousi definicí by mohlo být to, že MF je moderní soubor praktik a cvičení, vedoucí člověka k uvolnění bloků, stresů či strachu z neznámého, a vědomému rozšiřování sebepoznání, tedy podpora osobního rozvoje.

Obecně se slovo Mindfulness vykládá v čj jako všímavost či pozornost. I když oba výrazy hrají zásadní role, osobně jsem si vypůjčil výraz A. MindelLa, "VNÍMAVÉ UVĚDOMĚNÍ". Je to asi nejblíže, tedy z mého pohledu, jakési společné esenci výrazů: všímavost, sebepoznání, sebereflexe, všímavá meditace nebo poznávání osobní cesty.

MF je zároveň cestou ke hlubokému osvobození duše - naší psýché, od falešných představ svobody, ke kterým nás přivádí struktura společnosti a její výchova. Může být i cestou k "probuzení", k poznání že svět není podle učebnic, nýbrž neustále se vyvíjejícím živoucím gigantem, kdy jakékoliv zapsání takzvané pravdy se stává pravdou minulosti, a každý pozorovatel pozoruje jiné a jinak.

Autoimunita - Regenerační, dýchací a otužovací techniky

V rámci Mindfulness provádím dechovými a otužovacími praktikami podle Wima Hofa a jiných a propojuji s meditací MF. Vzájemně se tyto metody úžasně doplňují a vedou k nečekaným ozdravným změnám jak na tělesné, tak i na psychické rovině. Výsledky mě nepřestávají udivovat, jak na sobě samém, tak i na praktikujících kolem.

Program pro muže: MAN-fulness

Pravidelný mužský poradní a tréningový kruh, určený všem mužům toužícím po hledání, upevňování a rozvoji mužských kvalit. Nabízí výuku meditací, zastavení, a rozvoj sebereflexe.

Procesová facilitece

PROCESOVÁ TERAPIE

Cesta Hrdiny - práce se stínem

co tě ruší a jak to kompenzuješ?

Abychom mohly začít ten mýtický boj s monstry, vycházejícími na povrch běžného světa ve formě agrese, deprese, strachu či vzteku, musíme probudit svého hrdinu a podpořit jej na jeho cestě temnou stranou naší individuality. 

V žádné případě neslibuji žádné nekonečné štěstí ani věčnou lásku světa a podobné bludy, jenž dělají z lidí jen pseudo-štastné a vše milující kašpárky. Je to jen další potlačení a ignorace toho co JE, a nasazování si další Masky (viz. Persona) ukrývající skutečnost bolestivých a zkřivených tváří.

Nabízím průvodce po cestách mnohdy těžkých a bolestivých, ale po cestách směřujících ke skutečnému sebe-vědomí a stabilní svobodě.


Programy z dětství

Práce s limbickými otisky

jak nás ovlivňují, jaké používáme "antiprogrami" a jak se dají instalovat programy/otisky nové?

Od dětství si vlivem okolí "instalujeme" programy na základě kterých pak reagujeme na podněty z okolí. Vzniká s tím bohužel mnoho tajných nastavení které podvědomě ovlivňují chování a navíc se tyto reakce cyklí - opakují. Jedním ze základních nastavení z něhoš naše reakce vychází je např.: NEVYHOVUJI OKOLÍ, NEDOSTÁVÁ SE MI UZNÁNÍ, a další. Co nám způsobují a jak přeprogramovat jejich význam tak, aby se stala kvalita v nich ukrytá naší silnou stránkou, můžeme odkrýt díky analýze sebevědomí.

inspired by H-P Röhr