To WAR...

01.10.2020

(vše co zde píšu, je pouze to co osobně vnímám jako skutečnost a s jakousi "pravdou" to nemusí nijak souviset;)

Jsme ve válce, všiml jste si někdo? 

Jedno hluboké pojetí slova MÍR říká, že jeho podstata na tomto světě ještě nebyla nikdy dosažena, protože absolutního smíření naše mysl zatím není schopna. Existuje jen míra válečného napětí vedoucího k lokálním bitvám. Pochopitelně se to týká jak vědomí jednotlivce - tedy jeho vnitřního světa, tak i globálního dění. 

Naše válka má tedy mnoho podob

 • Jsme ve válce s neexistujícím nepřítelem (nemoc není nepřítel!!!)
 • Jsme ve válce se sebou samými (polarizace postojů je alarmující a diskuse nenese známky snahy naslouchat)
 • Jsme ve válce s vlastním systémem (nedůvěra v ty co nás vedou...)
 • Jsme ve válce s matkou zemí, jíž si snažíme podmanit
 • A jsme ve válce se smrtí kterou se snažíme téměř vytěsnit ze života 

Všimli jste si?

Pozorovatelé, a všichni ti co se dokázali v tento čas zastavit a nechat na sebe dění působit, získaly nejspíš vzácné postřehy a vhledy. 

Myslím, že tento stav vede ke změně všeobecné, a je to nejspíš právě TO, co máme pochopit. "Co bylo bylo, teď musíte jinak" pravil bůh. A mi už dost dobře tušíme JAK, jen se do toho valné většině nechce. 

Prosvítají změny v chápání 

 • Věci jdou dělat JINAK a je to posilující a inspirující
 • Budu-li všímavý a vnímavý, budu veden k prospěchu 
 • Je zdravé respektovat jen to, co má mou důvěru
 • Připustit ztrátu "nepostradatelného" je oživující
 • Za vše co se děje jsem vděčný!

A je třeba vnímat i to temné

 • Systém vnějšího společenského světa dospěl ke své hranici rozpadu a ztrácí důvěru.
 • Tím už není zdravé ho nadále respektovat - je to naopak toxické pro mou psychiku (respektem vytěsňuji vlastní nedůvěru a popírám tak sebe)
 • Respekt bez důvěry je jen poslušností ze strachu
 • Neposlušnost je dobrá.
 • Válka je SKUTEČNOST

Zastavení a pozorování má zásadní význam.

Je to rozcestník na kterém není možné zůstat.

Přišel čas zvolit směr a jít - schyluje se k bitvám....

Všimli jste si?
K.