Černá hodinka

14.03.2020

Víte co byla Černá hodinka?


Rodiče a spíše některých prarodiče pamatují vyprávění o takzvané Černé hodince, která se držela v mnohých domácnostech jako tradiční akt, při kterém bylo večer zhasnuto a starší vyprávěly příběhy, nebo se jen tak rozmlouvalo. Bylo to z pohledu terapie velice důležité pro duši, která tak neztrácela kontakt s obsahy, jenž by mohly být zapomenuty a navráceny do nevědomí. Například pospolitost, absence světla, nebo jen prožitky z vyprávěných Mýtů a mnoho nestandardních, ale důležitých věcí kterých si bylo možné v takové chlívy uvědomovat a prožít. Prostě takové připomínání si že může být vše i jinak. Dnes má takovou nucenou černou hodinku civilizace celá. Čeho je tedy potřeba si všímat, co bylo ztracené a co se pokouší znovu dostat na světlo vědomí?.... To uvidíme když budeme všímavý