Blog
Články a moudrosti.

Bývá kontroverzně vnímaný, mnohdy zatracovaný, nebezpečný či ohrožující. Spojován s tendencí nadřazování, i s hloupostí a povrchností. Jistě by se našlo několik dalších ekvivalentů přisuzovaných jediné části lidské psýché, která je schopna uvědomění si nás samých. Tedy komplexu EGO.
V poslední době jsem narážel na více než méně, negativně vnímaný...